• 18 Thời gian tham gia (tháng)
  • 6 Số công việc đã hoàn thành
  • 100% Tỉ lệ thành công
Giới thiệu  
Dịch vụ  

Hủy Lưu
  • Điều hoà - máy lạnh
  • Cấp thoát nước
  • Hệ thống điện
  • Kiến trúc/xây dựng
Khu vực  
  • Hà Nội
  • Hải Dương
  • Hưng Yên