• 12 Thời gian tham gia (tháng)
 • 0 Số công việc đã hoàn thành
 • NAN% Tỉ lệ thành công
Giới thiệu  
Dịch vụ  

Hủy Lưu
 • Cấp thoát nước
 • Điều hoà - máy lạnh
 • Hệ thống điện
 • Kiến trúc/xây dựng
 • Nội thất
 • Sơn tường
 • Sửa chữa cải tạo
 • Thiết bị gia dụng
 • Vận chuyển
 • Vệ Sinh
Khu vực